Med fokus på

Utvikling og Vekst!

Velkommen til regionens blågrønne kompetansesenter

VEKSTHUS OG LANDBRUK

HAVBRUK

LOKALMAT

REISELIV

ANDRE NÆRINGER

Lukk meny