Med fokus på

Utvikling og Vekst!

Velkommen til Ryfylke Næringshage

Vi tilbyr hjelp til

Utvikling og vekst

Ryfylke Næringshage ble stiftet i 2007, og er en del av det landsdekkende næringshageprogrammet. Ryfylke Næringshage skal være en tilrettelegger og pådriver for kunnskaps- og næringsutvikling  i Ryfylke med Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy.

Vårt mål er å skape merverdier gjennom å bidra til videreutvikling og vekst i nye og etablerte virksomheter/ bedrifter, samt i spennende prosjekter, i samarbeid med dyktige samarbeidspartnere og oppdragsgivere, i kommunene Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy.

I snitt har vi 40 målkunder (bedrifter vi har samarbeidsavtaler med), vi har såkalt førstelinjetjeneste for Finnøy kommune, og er også involvert i andre spennende prosjekter.

BLÅGRØNT KOMPETANSESENTER MED FOKUS PÅ "BLÅGRØNNE NÆRINGER"

LANDBRUK

HAVBRUK

LOKALMAT

REISELIV

KULTUR

Lukk meny