Med fokus på

Utvikling og Vekst!

Velkommen til regionens blågrønne kompetansesenter

Næringsutvikling med fokus på blågrønne næringer

LANDBRUK

HAVBRUK

LOKALMAT

REISELIV

KULTUR

Lukk meny